Kõnelev naiste käekell W 12 ingl. k.

Kõnelev naiste käekell W 12 ingl. k.

Inglisekeelse kõneväljundiga kella külgedel on 4 nuppu ja keeratav seadmisnupp vasakul küljel kahe nupu vahel. Analoogkella käsitsi õigeks seadmiseks tuleb see nupp välja tõmmata. Ülemine parem on kellaaja teatamise nupp. Ülemine vasak valib seade režiimi, kas TIME ehk tavarežiim, SET Alarm (alarmi seadmine) või SET TIME (kellaaja seadistamine). Režiimide valikus saate alumise parema nupuga seada minuteid ja alumise vasakuga tunde. Tavarežiimis kasutatakse alumist vasakut nuppu alarmi signaali valimiseks (kägu, toon või meloodia) ja alarmi sisse ning välja lülitamiseks. Alumist paremat nuppu kasutatakse täistunnisignaali sisse või väljalülitamiseks. Kellal on nahkrihm. Kell kasutab tööks ühte Liitium CR2016 patareid. Lisaks kasutab kell veel ühte SR-621 Silver Oxide patareid.

ISO-kood: 27.06.02

Tootekood: 0911

Täishind 105,00 €

Soodushind täiskasvanule: 21,00 €

Soodushind lastele: 10,50 €

Telli